این سایت نیز به معرفی اژانسهای هواپیمایی و خدمات مسافرتی برای سفر به قبرس میپردازد.