سایت ISN شما را با شبکه‌ی امنیتی و روابط بین‌المللی کشور سوئیس آشنا می‌کند. از طریق این سایت اطلاعاتی درباره‌ی انسیتوها ، سازمان‌های بین‌المللی و افرادی که در مراکز امنیتی مشغول به کار هستند به دست خواهید آورد. امروزه بیش از ۳۰ کارمند حرفه‌ای و ۷۰ سازمان بین‌المللی در این مرکز عضو می‌باشند. علاقه‌مندان می‌توانند برنامه‌های آموزشی این مرکز را به صورت Online در اختیار گیرند. نشریات و مجلات چاپ شده توسط این مرکز در این سایت موجود می‌باشند و شما می‌توانید در صورت تمایل آنها را مورد مطالعه قرار دهید.