بیش از ۲۶ هزار نفر از ۱۰۰ کشور جهان عضو سازمان بررسی و کنترل سیستم‌های اطلاعاتی می‌باشند. این مرکز از نقطه‌نظر هدایت‌‌کنندگان شرکت‌های فعال در زمینه‌ی IT ، کنترل و بیمه کاملاً شناخته شده است. مرکز ISACA اقدام به برگزاری کنفرانس‌هایی می‌کند که بسیار مورد استقبال علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. با مراجعه به این سایت اطلاعاتی درباره‌ی استانداردهای موجود در زمینه‌ی تکنولوژی اطلاعات و سیستم‌های کنترلی و امنیتی به دست خواهید آورد.