شرکت تام ایران‌خودرو (سهامی خاص) درسال یکهزار و سیصد و هفتاد و شش با هدف ارائه راهکارهای مهندسی و بدیع در راستای استفاده کارا و ثمربخش از علوم و فنآوری‌های نوین و اتوماسیون پیشرفته، با محوریت خطوط تولید خودرو و تحقق سودآوری بلندمدت ایجاد گردید و فعالیت خود را از نیمه دوم سال یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت رسماً آغاز نمود. این سایت به معرفی این شرکت و خدمات ان میپردازد وهمچنین در این سایت میتوانید از پروژه ها و تولیدات اینده این شرکت باخبر شوید.