سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش به منظور وارد شدن در عرصه تبادل اطلاعات در اوایل تیرماه 1379 اقدام به ایجاد شبکه ملی مدارس \\"رشد\\" کرد. با توجه به طیف گسترده مخاطبین و رسالت مهم این شبکه به عنوان نمادی دانش آموزی مشخص می شود که انجام این پروژه عظیم ملی در ابعاد کلان باید مورد نظر قرار گیرد.