این سایت تهیه‌ی برنامه‌های تکنیکی را به عهده دارد و متعلق به دانشگاه George Masen می‌باشد. این مرکز فعالیت‌های قراردادی میان شرکت‌های تجاری کوچک و مراکز دولتی را افزایش می‌دهد. مرکز PTAP با ایجاد اشتغال‌زایی ،اقتصاد کشور را بهبود می‌‌بخشد. این مرکز ارتباط میان شرکت‌های کوچک و دولت را بیشتر می‌کند. با مراجعه به این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی خدمات مشاوره‌ای و برنامه‌های آموزشی این مرکز به دست آورید. علاقه‌مندان می‌توانند در سمینارها و کنفرانس‌هایی که توسط این مرکز برگزار می‌شود شرکت کنند. این سایت شما را به لینک‌های مفیدی در این زمینه متصل می‌کند.