مرکز اسناد انقلاب اسلامی که با هدف گرداوری و تدوین اسناد و مدارک مربوط به انقلاب اسلامی ایران و انجام پژوهشهای تاریخی- تحلیلی در این خصوص تاسیس شده است,در راستای معرفی فعالیتهای خویش به سایر مراکز اسنادی و پژوهشی وهمچنین محققان عرصه تاریخ معاصر ایران ونیز همکاری در جهت تبادل آراو اطلاعات اقدام به راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی درشبکه جهانی اینترنت کرده است.