هدف این مرکز ایجاد صلح و جلوگیری از بروز جنگ می‌باشد. این مرکز سعی در توسعه و گسترش برنامه‌های صلح و دوستی دارد و خواهان ایجاد عدالت اجتماعی و وجود دموکراسی بر پایه‌ی قانون اساسی می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی: حقوق بشر ، اسلحه و خشونت ، یازده سپتامبر و ... به دست آورید. این سایت نشریات ، کتاب‌ها و مجلات چاپ شده در این زمینه را به شما معرفی می‌کند و شما را به لینک‌های مرتبط با حقوق بشر ، صلح و آزادی متصل می‌کند.