این سایت متعلق به انجمن دانشمندان امریکایی می‌باشد. در این سایت موضوعاتی چون: فروش اسلحه ، کنترل سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی ، انرژی ،محیط زیست و پنهان‌کاری‌های دولتی مورد بحث قرار می‌گیرد. با مراجعه به این سایت می‌توانید با فعالیت‌هایی که در این مرکز انجام می‌شود ، آشنا شوید. علاقه‌مندان می‌توانند نشریات چاپ شده توسط این مرکز را مورد مطالعه قرار دهند. این مرکز تیترهای موضوعات سیاسی روز را در اختیار شما می‌گذارد. اطلاعاتی درباره‌ی آنها به شما ارائه می‌دهد.