مکان این هتل حوالی خیابان ولیعصر و بلوار آفریقا است.