این هتل یکی از بزرگترین هتل های پنج ستاره بین المللی ایران است.