شما می‌توانید در این سایت به یک کتابخانه‌ی مجازی در زمینه‌ی امور بین‌المللی دسترسی پیدا کنید. این سایت دارای ۲۴۰۰ لینک مختلف در زمینه‌ی روابط خارجی می‌باشد. بیشتر این سایت‌ها به زبان انگلیسی می‌باشند و اطلاعات آنها از کیفیت بالایی برخوردار است. این سایت شما را با سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف و فعالیت‌های خارجی آشنا می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید درباره‌ی: حقوق بشر ، تجارت بین‌الملل ، ادیان مختلف و... اطلاعاتی به دست آورید.