این مرکز در سال ۱۹۸۹ توسط اقتصاددانی به نام Richard Olsen تأسیس شد. در این مرکز فعالیت‌هایی در زمینه‌ی: جمع‌آوری ، نگهداری و آنالیز کردن اطلاعات صورت می‌گیرد. شما می‌توانید از طریق این سایت با مرکز تحقیقات Olsen ارتباط برقرار کرده و با پروژه‌های تحقیقاتی این مرکز آشنا شوید. آرشیو این سایت حاوی اطلاعات کاملی در زمینه‌ی اقتصاد ، تجارت الکترونیکی و مدیریت می‌باشد.