این سایت یک انجمن علمی و الکترونیکی در زمینه‌ی اقتصاد محسوب می‌شود. این مرکز توسط گروهی از متخصصان در زمینه‌ی اقتصاد و علوم کامپیوتری تشکیل شده است. علاقه‌مندان به صورت رایگان به عضویت این مرکز در‌می‌آیند. این سایت مقالات و تحقیقات انجام شده در زمینه‌ی اقتصاد را در اختیار شما قرار می‌دهد. هم‌چنین شما می‌توانید کتاب‌ها و نرم‌افزارهای مفید در زمینه‌های اقتصادی را از طریق این سایت خریداری کنید. این مرکز شما را در جریان آخرین اخبار اقتصادی جهان قرار می‌دهد.