این سایت به معرفی ورزش جدید بنک‌شات‌بسکتبال می‌پردازد. این ورزش یک بازی جدید ، با مهارت‌ها و مقررات ویژه‌ است که اغلب با نام مینی‌گلف معرفی می‌شود. در این سایت اطلاعات کاملی در خصوص نحوه و روند اجرای این بازی ، تاریخچه‌ی آن و هم‌چنین تصاویری از بازی برای فهم بیشتر آن ارائه شده است و افراد در گروه‌های مختلف سنی می‌توانند رقابت‌های متفاوتی با یکدیگر داشته باشند و در این ورزش شرکت نمایند. لازم به ذکر است که افراد معلول هم می‌توانند در این ورزش حضور یابند.