این سایت اطلاعاتی درباره‌ی ناتوانی‌های جسمی در اختیار شما قرار می‌دهد و شما را با برنامه‌ها ، کتاب‌ها و فعالیت‌هایی که در زمینه‌ی حمایت از معلولان انجام گرفته آشنا می‌سازد. این مرکز در سال ۱۹۹۷ توسط فردی به نام Stephen Dias فعالیت خود را آغاز کرد. شما می‌توانید با مراجعه به این سایت با مقالات و کتاب‌هایی که در این زمینه منتشر شده آشنا شوید. این مرکز ،سایت زنان معلول در اینترنت را به شما معرفی می‌کند ، هم‌چنین مجلات گوناگونی را به صورت Online در اختیار شما قرار می‌دهد.