این سایت متعلق به مجله‌ی Child Care Practice می‌باشد. این مجله شما را با چگونگی نگهداری و توجه به کودکان آشنا می‌کند. مجله‌ی مزبور در سال ۱۹۹۴ توسط گروهی از متخصصین در زمینه‌ی توجه و حمایت از کودکان ، فعالیت خود را آغاز کرد. این مرکز برنامه‌های آموزشی را در زمینه‌ی تولد ، نگهداری و توجه به کودکان در اختیار شما قرار می‌دهد. فعالیت‌های این مرکز به صورت خیریه انجام می‌شود و هزینه‌های آن توسط سود سهام داخلی تأمین می‌شود. شما می‌توانید مجلات این مرکز را به صورت Online مطالعه کنید و مقالات خود را در این زمینه به آدرس این سایت ارسال نمایید.