بخش فارسی سایت خبری world-news.org باهدف ایجاد بستر مناسب جهت درج اخبار واطلاعات مورد نیاز مخاطبان خود دراواخر سال ٢٠٠٢ تاسیس گردید این سایت برآن است تا در کمال بی طرفی اخبار مربوط به مسائل خبری را در سایت خود درج نماید وباحفظ استقلال خود علاوه بر بخش خبری بخش های اقتصادی و تجاری مورد نیاز بازدید کنندگان خود را بوجود آورد. هم چنین این سایت عقاید و ارزش های کاری خود را بر اساس موارد زیر بنا نموده است.<br /> این سایت جهت غنی نمودن اطلاعات بازدید کنندگان خود مقالات، مصاحبه ها، گزارشات خبری و..... که درزمینه های مختلف جمع آوری و تدوین می گردند را بصورت رایگان در اختیارتمام بازدید کنندگان قرار می دهد.