این سایت متعلق به مجله‌ی Business Financemag می‌باشد. علاقه‌مندان می‌توانند گزارشات مربوط به بودجه و استراتژی‌های تجاری را در این سایت مورد مطالعه قرار دهند. این سایت شما را با اقتصاد جهانی ، تجارت الکترونیکی ، مدیریت اجرایی ، مدیریت خطر و سایر مفاهیم اقتصادی دیگر آشنا می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید به آخرین گزارش‌های اقتصادی دست پیدا کنید. ایـن سایت اطلاعاتی درباره‌ی فرصت‌های شغلی موجود در این زمینه در اختیار شما قرار می‌دهد. شما می‌توانید گزارش‌های اقتصادی موردنظر خود را به کامپیوتر خود منتقل کنید.