از این سایت می‌توان به عنوان نخستین سایت در زمینه‌ی دوچرخه‌سواری یاد کرد. که هدف‌آن ارائه‌ی اطلاعات و تحقیقاتی در این زمینه به دوچرخه‌سواران می‌باشد.این سایت در ماه‌های اخیر اطلاعات و منابع کاملی در منطقه برای گروه‌های سنی مختلف به مجموع اطلاعات این سایت افزوده ‌شد. این سایت توسط کشور کلمبیا طراحی گردیده است.