انستیتوی ECRI در زمینه‌ی پیش‌بینی چرخه‌های اقتصادی و تورم کشورها در طول ۵۰ سال آینده ، فعالیت می‌کند. این انسیتو یک مرکز خصوصی است که توسط شخصی به نام Geoffrey H.Moore تأسیس شده است. پیش‌بینی وضعیت اقتصادی در یک کشور ، جزء بحرانی‌ترین کارهای مدیریتی محسوب می‌شود و این انسیتو رابطه‌ی نزدیکی با سازمان‌های تجاری ، دولتی و انجمن‌های آکادمیک دارد ، مدیران شرکت‌های مختلف در اجرای وظایف خود از این انسیتو کمک می‌گیرند. شما می‌توانید از طریق این سایت اطلاعات بیشتری درباره‌ی خدمات این مرکز به‌دست آورید.