مرکز Birmingham Pledge در زمینه‌ی حفظ حقوق دیگران و احترام به شخصیت اجتماعی افراد فعالیت می‌کند. این مرکز قصد دارد تا احساس تعصب نژادی را از وجود مردم دور کند و حس هم‌دوستی و مودت را در بین افراد جامعه ایجاد نماید. شما می‌توانید مطالب موجود در این سایت را به پنج زبان زنده‌ی‌ دنیا ملاحظه کنید. این سایت شما را به لینک‌های جالبی در این مورد متصل می‌کند. علاقه‌مندان می‌توانند در گردهمایی‌های سالانه‌ی این مرکز شرکت نمایند.