این مرکز دارای متخصصینی است که صحنه‌های تصادف ، جنایت و سایر سوانح خطرناک را به حالت طبیعی و عادی بازمی‌گردانند. افراد فعال در این مرکز بقایای خون وسایر آلودگی‌های بیماری‌زا را از صحنه‌ی تصادفات پاک می‌کنند تا به بینندگان از نظر روحی ضربه وارد نشود. با مراجعه به این سایت می‌توانید به تلفن تماس این مرکز دست پیدا کنید. تکنسین‌های این مرکز طی ۲۴ ساعت خدمات خود را به انجام می‌رسانند و محدوده‌ی فعالیت آنها در سه ایالت: نیویوک ،نیوجرسی و Connecticut می‌باشد.