این سایت متعلق به سازمانی است که برای آگاه کردن قشر جوان جامعه توسط گروهی از جوانان تشکیل شده است. این سازمان توسط موسیقی‌ها و سایر برنامه‌های خود آگاهی‌‌های لازم را به جوانان منتقل می‌نماید. امروزه بسیاری از مشکلات اجتماعی مثل: نژادپرستی ، خشونت و ... در جوامع مختلف دنیا وجود دارند که خانواده‌ها و جوانان را تهدید کرده و اکثر این مشکلات به ‌دلیل ناآگاهی و جهالت افراد جامعه ایجاد می‌شود. از این رو این مرکز سعی دارد آموزش‌هایی را در این زمینه در اختیار جوانان قرار دهد. شما می‌توانید مجلات و نشریاتی را که در این زمینه به چاپ می‌رسند از طریق این سایت مورد مطالعه قرار دهید.