این شبکه متعلق به دانشگاه تهران می‌باشد و از طریق آن می‌توان با تاریخچه‌ی این دانشگاه آشنا شد و اطلاعاتی را درباره‌ی مراکز آکادمیک و تحقیقات انجام شده در این مراکز کسب نمود. این سایت به معرفی بخش‌های مختلف این دانشگاه می‌پردازد. کاربر می‌تواند اطلاعاتی درباره‌ی برنامه‌های آموزشی این مرکز به‌دست آورد و با اساتید و دانش‌پژوهان دانشگاه تهران آشنا شود. آدرس و شماره تلفن‌های این مرکز آموزشی در این سایت اعلام گردیده است. در سال ۱۸۴۹ امیرکبیر اولین مدرسه‌ی مدرن ایران را با نام دارالفنون یا پلی‌تکنیک تأسیس کرد و در این مدرسه علومی مانند: پزشکی ، زبان‌های خارجی و علوم مهندسی تدریس می‌شدند. این دانشگاه دارای رشته‌های علوم مهندسی ، علوم طبیعی ، ریاضیات ،ادبیات ، فلسفه ، پزشکی ، علوم سیاسی ، اقتصاد و الهیات می‌باشد.