به سایت دانشگاه پیام نور خوش آمدید. اطلاعات موجود در این سایت به دو زبان انگلیسی و فارسی نوشته شده است. هدف از تأسیس این سایت کمک به افراد برای رسیدن به اهداف تحصیلی و آموزش عالی می‌باشد. این دانشگاه یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های کشور است که در حال حاضر بیش از ۱۸۶۰۰۰ دانشجو در ۲۱ رشته‌ی تحصیلی دارد. از طریق این سایت می‌توان اطلاعاتی را از قبیل: اسامی پذیرفته‌شدگان ، دوره‌های فراگیر ، اطلاعیه‌ها و بخش‌نامه‌ها ، معاونت‌های دانشگاه ، رسانه‌ها ، کتاب‌های پیام نور ، فیلم‌های آموزشی ، طرح مجله‌ی الکترونیکی و مناطق پیام نور استخراج نمود.