این سایت یک مرکز اطلاعات ورزشی در سطح ملی به‌شمار می‌آید که به ارائه‌ی اطلاعاتی در زمینه‌ی کلیه‌ی ورزش‌ها در سطح استرالیا می‌پردازد. این مرکز در سال ۱۹۸۲ تأسیس گردیده و به‌عنوان یک مرکز اطلاعات ورزشی معتبر شناخته شده است. هم‌چنین مؤسسات و سایت‌های مربوطـه در این مجموعه موجود می‌باشند. در این سایت امکان دسترسی آسان به اطلاعات ورزشی ، خدمات وابسته ،مجموعه‌های کتاب ، نوارهای ویدئویی و تصاویر ورزشی برای کاربران مهیا می‌باشد.