این سایت یک شبکه‌ی ورزشی است که متعلق به شرکت مدیریت بازیکنان است که در سه زمینه به فعالیت می‌پردازد:۱- مـدیـریـت بـازیـکنـان. ۲- رویدادهای ورزشی.۳- فعالیت‌های متقابل.اساس مطالب موجود در این سایت ، فعالیت‌های کشور اسکاتلند می‌باشد. تیم مدیریتی این شرکت سابقه‌ی طولانی در ورزش‌های مختلف دارد و بیشترین زمینه‌ی فعالیت این گروه در زمینه‌ی ورزش اسنوکروگلف می‌باشد. از دیگر خدمات این سایت معرفی کلوپ‌ها و فروشگاه‌های این مجموعه می‌باشد.