دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه به تاریخ پنجم آبان ماه سال 1364 با کوشش وتلاش اهالی ومسوولان ونماینده محترم این شهر در مجلس شورای اسلامی وبا تصویب هیاْت امنای محترم سازمان مرکزی دانشگاه با کمترین امکانات تاْسیس واز مهرماه سال 1365 با پذیرش88 نفر دانشجو به صورت رسمی فعالیت آموزشی وعلمی خودرا در محل یکی از هنرستانهای شهر ( هنرستان پوررستم )آغاز نمود وبا لطف خداوند وبا تلاش مسوولان مختلف واحد هم اکنون در سالتحصیلی 82 –81 تعداد نزدیک به 202 نفر هیاْت علمی ونزدیک به 4000 نفر دانشجو در رشته های تحصیلی زیر مشغول به تحصیل می باشند.