موافقت تاسیس و ایجاد دانشگاه تربیت معلم تبریز که ابتدا به عنوان شعبه ای از دانشگاه تربیت معلم تهران مطرح بود، در آذرماه سال 67 به تصویب رسید . پس از بازنگریها و برسیهای لازم احداث و تجهیز دانشگاه با ظرفیت 10000 نفر دانشجو در قالب پنج دانشکده و26 رشته آموزشی در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد ودکترا در سه فاز طراحی شد که تاکنون پروژه های سلف سرویس- سالن ورزشی- تاسیسات زیربنایی و محوطه سازی و منبع آب و.... شروع و تنها سلف سرویس در سال 1375 به اتمام رسیده و بقیه به علل مختلف هنوز به پایان نرسیده است.