این سایت مختص به دانشگاه تبریز می‌باشد. علاقه‌مندان می‌توانند با تاریخچه‌ی شهر تبریز و مراکز دیدنی آن آشنا شوند. در این شبکه آثار باستانی این شهر قابل مشاهده می‌باشند و اطلاعاتی درباره‌ی دانشکده‌های این مرکز وجود دارد. شما می‌توانید از کتابخانه و بخش‌های پژوهشی این مرکز استفاده نمایید و اطلاعات مفیدی را در این زمینه به‌دست آورید. این سایت مجلات الکترونیکی متنوعی را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. در آلبوم عکس این سایت عکس‌های مختلفی از این دانشگاه به چشم می‌خورد. در این مکان درباره‌ی شرایط آب و هوایی شهر تبریز مطالبی بیان شده است.