این سایت حاوی منابع اطلاعاتی بسیار مفیدی در کلیه‌ی رشته‌های ورزشی می‌باشد که توسط دانشجویان رشته‌ی تربیت بدنی و دانش‌آموزان مدارس مربیگری در ایالات متحده‌ی امریکا طراحی گردیده است. در این سایت امکان دسترسی به اطلاعاتی از قبیل: سرشماری بازیکنان و ورزشکاران ، جوائز و مدال‌های اکتسابی ،نظریات مربیان و اطلاعات آکادمیک وجود دارد. از خدمات این سایت می‌توان به ارائه‌ی اخبار و اطلاعات موجود در ایالت متحده‌ی امریکا ، آموزش ورزش‌های مختلف و هم‌چنین ارائه کمک هزینه‌های لازم در این زمینه اشاره نمود.