این شبکه که سایت حرکات ورزشی یوگا نام دارد ، توسط گروهی از علاقه‌مندان به یوگا طراحی گردیده است. این مرکز که در سانفرانسیسکو واقع گردیده به‌منظور آموزش این ورزش و معرفی بهترین سایت‌های اینترنتی موجود برای یوگا تأسیس شده است. مدیریت این مرکز به عهده‌ی فردی به نام دیانا والنتین می‌باشد. وی بیش از ۲۵ سال در زمینه‌ی یوگا و ۱۵ سال در آموزش این رشته به فعالیت پرداخته است.خدمات این سایت می‌توان به کتب ، مقالات ، نوارهای ویدئویی در رشته‌ی یوگا اشاره‌کرد.