این سایت متعلق به لیگ حرفه‌ای بانوان در رشته‌ی فوتبال می‌باشد. اطلاعات موجود در این سایت عبارتند از: معرفی بازیکنان مشهور ، مربیان کارآزموده در این زمینه و نشان دادن برنامه‌ی زمان‌بندی شده‌ی مسابقه‌ها و لیگ‌های برگزار شده و اعلام نتایج آن. هم‌چنین این سایت به ارائه‌ی اطلاعاتی در خصوص لینک‌های مربوط به این ورزش می‌پردازد و آموزش این ورزش‌را ازطریق‌ اینترنت‌ ارائه‌می‌دهد.