این سایت شما را با مرکزSuper Computer ایالت Ohio آشنا می‌کند. از طریق آن می‌توانید تاریخچه‌ی کامل این مرکز را مشاهده کنید و با فعالیت‌های این شبکه آشنا شوید. این مرکز در زمینه‌ی کامپیوتر ، شبکه و برنامه‌های آموزشی فعالیت می‌نماید. این مرکز سخت‌افزارها ، آزمایشگاه‌ها و اطلاعات تکنیکی مورد نیاز را در اختیار محققان قرار می‌دهد. این شبکه آرشیو برنامه‌های تحقیقاتی این مرکز را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد و شما را به سایر سایت‌های مفید در این زمینه متصل می‌کند.