از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی کامپیوترهای قدیمی و امروزی به دست آورید. این سایت کامپیوترهای مختلف ساخته شده را در طی سال‌های مختلف به شما نشان می‌دهد. هم‌چنین می‌توانید از موزه‌ی کامپیوترها و دوربین‌ها دیدن نموده و درباره‌ی کامپیوترهای خانگی اطلاعاتی به دست آورید. این سایت شما را به لینک‌های جالبی مثل مراکز سرگرم کننده و تفریحی متصل می‌کند.