این سایت شما را با یک شرکت مشاور در زمینه‌ی کامپیوتر آشنا می‌کند. این مرکز خدماتی را در زمینه‌ی مهندسی نرم‌افزار ، آنالیزهای عملیاتی ، شبیه‌سازی انواع بازی‌ها و طراحی پایگاه‌های اطلاعاتی در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. این مرکز دارای متخصصینی در زمینه‌ی فیزیک ، ریاضیات ، علوم مهندسی و کامپیوتر می‌باشد که شما را در آنالیزهای عملیاتی یاری می‌کنند و شما می‌توانید در امور مشاوره‌ای از آنها کمک بگیرید. از طریق این سایت می‌توانید درباره‌ی سایر خدمات این مرکز اطلاعاتی را به دست آورید.