از طریق این سایت با مرکز محاسبات کامپیوتری NCSA آشنا می‌شوید. این مرکز نرم‌افزارها و سخت‌افزارها و تجهیزاتی را به شما ارائه داده که تشکیل یک شبکه می‌دهند. این شبکه بسیاری از تکنولوژی‌های پیشرفته را به سیستم‌های ساده‌ای تبدیل می‌کند که به‌راحتی می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. این سایت اطلاعاتی در رابطه با پروژه‌های این مرکز در اختیار شما می‌گذارد. با مراجعه به این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی برنامه‌های آموزشی این مرکز به دست آورید. هم‌چنین می‌توانید از خدمات مشاوره‌ای این مرکز استفاده کنید.