این شرکت تحقیقاتی را در زمینه‌ی نسل‌های جدید ، واسطه‌های بین کاربر و کامپیوتر انجام می‌دهد. بیشتر فعالیت‌های این شرکت در زمینه‌ی WIMP (ویندوز ، آیکون‌ها ، منو و اشاره‌گرها) صورت می‌گیرد. در این سایت مقالات مختلفی درباره‌ی فعالیت‌های انجام شده مشاهده می‌شود ، مثلاً در یکی از این مقالات ، ابزاری توضیح داده شده است که کاربر می‌تواند به‌ صورت‌های مختلفی از طریق آن اطلاعات خود را به کامپیوتر منتقل کند و اطلاعات جدیدی درباره‌‌ی نوآوری شرکت‌های کامپیوتری مختلف و واسطه‌گرهای سه بعدی به دست آورد.