این سایت شما را با مرکز Monochrome آشنا می‌کند. این مرکز کاربران را قادر می‌سازد تا بتوانند پیام‌های خود را به افرادی که به صورت Logon می‌باشند ارسال کنند و در کنفرانس‌های ارتباط از راه دور شرکت نمایند. این سایت اطلاعات بیشتری را درباره‌ی خدمات گسترده‌ی این مرکز به کاربران ارائه می‌کند. شما می‌توانید با مراجعه به این سایت از سرگرمی‌های این مرکز استفاده کنید. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق این مرکزبه جدیدترین اطلاعات در رابطه با پیام‌ رساندن به طریقه‌ی Multi User و سیستم‌های کنفرانس از راه دور دسترسی پیدا کنند.