به سازمان ورزش بانوان خوش آمدید. این سازمان در سال ۱۹۷۴ به منظور تضمین دسترسی مساوی بانوان به مسابقات قهرمانی جهان در ورزش‌های مختلف و هم‌چنین تناسب اندام ایجاد شده است. این سایت به ارائه‌ی اطلاعاتی در خصوص ورزش بانوان می‌پردازد و از آنان در رشته‌های مختلف ورزشی حمایت می‌کند.