این سایت اطلاعاتی را درباره‌ی تصاویر دیجیتالی در اختیار شما قرار می‌دهد. از طریق این سایت با نرم‌افزار IO آشنا شده و چگونگی استفاده ازآن را می‌آموزید. این شبکه به پرسش‌های شما در ارتباط با IO پاسخ می‌دهد. IO یک برنامه‌ی قوی در زمینه‌ی تصویرسازی محسوب می‌شود که شما را در طراحی تصاویر مختلف یاری می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درزمینه‌ی محصولات‌دیجیتالی‌این‌مرکز‌ به‌دست آورید.