این سایت متعلق به جامعه‌ی Information جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در این سایت می‌توانید گزارش‌های ماهانه‌ی کامپیوتری مربوط به سال‌های ۱۹۹۲ ، ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ را ملاحظه کنید. این جامعه یک مرکز مستقل علمی محسوب می‌شود و هدف آن گسترش و بهبود وضعیت علوم کامپیوتری در ایران می‌باشد. این جامعه با مراکز آموزشی همکاری دارد و مراکز دولتی و صنعتی مختلفی را در این زمینه یاری می‌کند. این سایت شرایط عضویت در این جامعه را به شما نشان می‌دهد و شما را از فعالیت‌های گوناگون این جامعه مطلع می‌سازد.