ایـن سـایـت به مـعرفی ورزش پینت‌بال(Peyntball) می‌پردازد. در طی ۱۵ سال اخیر پینت‌بال به عنوان یکی از مهیج‌ترین ورزش‌های خارج از سالن در سطح جهان شناخته شده است. امروزه ورزشکارانی در بیش از ۴۰ کشور دنیا و در سنین مختلف ، با آداب و رسوم و زندگی متفاوت در این ورزش شرکت می‌نمایند. مخاطبین این سایت را افراد مختلف در گروه‌های سنی متفاوت ، از دانش‌آموز گرفته تا بازنشسته تشکیل می‌دهند. این سایت به ارائه‌ی اطلاعات مفیدی در خصوص جدیدترین مقررات و قوانین حاکم بر این بازی می‌پردازد و هدف آن گسترش سطح این بازی در دنیا می‌باشد.