این سایت یک شاهد دیجیتالی را برای کلیه‌ی فایل‌های موجود در کامپیوتر شما ایجاد می‌کند. با استفاده از این شاهد ، قانون کپی‌رایت را می‌توانید در مورد فایل‌های خود اجرا کنید. از این سرویس دهی می‌توان به عنوان یک حق امتیاز جدید در زمینه‌ی ثبت آثار و فعالیت‌های بدیع نام برد. از طریق این سایت می‌توانید برای خود امضای الکترونیکی ایجاد کنید. امروزه خدمات این سایت در سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سایت توضیحاتی درباره‌ی E_timeStamp به شما ارائه می‌دهد. شما می‌توانید با استفاده از آن در مورد آثار ابداعی خود ، آنها را منحصر به‌فرد کنید. امروزه بسیاری از محققان ، نویسندگان ،پزشکان و هنرمندان از این ابزار استفاده می‌کنند.