این سایت متعلق به یک شرکت تولیدکننده و توزیع کننده‌ی قطعات الکترونیکی و کامپیوتری می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید با محصولاتی چون: کارت‌های PC ، تنظیم کننده‌ی کارت‌هایPC ، محصولات بدون سیم ، سیستم‌های امنیتی و محصولات صنعتی آشنا شوید. این سایت محصولات الکترونیکی جدید تولید شده در این زمینه را به شما نشان داده و توضیحاتی درباره‌ی آنها در اختیار شما قرار می‌دهد.از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درزمینه‌ی فعالیت‌های این مرکز به دست آورید.