این سایت متعلق به یک مرکز فعال در زمینه‌ی تکنولوژی می‌باشد. خدمات و محصولات این مرکز ، شرکت‌های تجاری مختلف را در زمینه‌های اتوماسیون و مشکلات تکنولوژیکی یاری می‌کند. با راهنمایی‌های این مرکز می‌توانید آینده‌‌ی خوبی را برای شرکت خود پیش‌بینی کنید. از طریق این سایت می‌توانید با محصولات و خدمات گسترده‌ی این مرکز آشنا شده و اطلاعات بیشتری درباره‌‌ی فعالیت‌های این مرکز‌ به دست آورید.