این سایت شما را با جامعه‌ی کامپیوتر افریقای جنوبی آشنا می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید به جدیدترین اخبار و اتفاقات در زمینه‌ی کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات دسترسی پیداکنید. در آرشیو این سایت مقالات مختلفی در زمینه‌ی کامپیوتر در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. علاقه‌مندان می‌توانند اطلاعاتی در‌باره‌ی نمایشگاه‌هایی که در مورد موضوعات مختلف توسط این مرکز تشکیل می‌گردد ، کسب نمایند. این سایت شما را با اهداف این مراکز و فعالیت‌های علمی و پژوهشی آن آشنا می‌کند. شما می‌توانید از منابع علمی و برنامه‌های آموزشی این مرکز استفاده کنید. این مرکز اقدام به برگزاری المپیادهای کامپیوتر و پروژه‌های کامپیوتری کرده است.