این سایت متعلق به مرکز کامپیوتری کشور سوئیس می‌باشد که بخشی از انسیتوی تکنولوژی زوریخ محسوب می‌شود و دارای دو هدف می‌باشد: ۱- ایجاد پیشرفت در جامعه‌ی کامپیوتر و شبکه‌های علمی این کشور. ۲- ایجاد یک گروه تحقیقاتی قوی و قدرتمند در زمینه‌ی کامپیوتر. با مراجعه به این سایت می‌توانید اطلاعاتی در‌باره‌ی بخش تحقیقات این مرکز به دست آورده و با آنها همکاری کنید. سایت مذکور شما را با مدیر و سایر اعضای این مرکز آشنا می‌کند. علاقه‌مندان می‌توانند با مـراجعه بـه بـخش آمـوزش این سایت ، ازمنابع آموزشی این مرکز بهره‌مند شوند.