این سایت متعلق به جامعه‌ی متخصصین در زمینه‌ی کامپیوتر می‌باشد. با استفاده از برنامه‌ها و آموزش‌های این سایت می‌توانید مانند یک حرفه‌ای در زمینه‌ی کامپیوتر عمل نمایید. از طریق این شبکه‌ می‌توانید به تاریخچه‌ی این جامعه و فعالیت‌های آن دسترسی پیدا کنید. بیشترفعالیت‌های این سازمان در زمینه‌ی مسائل اجتماعی و تکنولوژی اطلاعات می‌باشد.این سایت در زمینه‌ی پروژه‌هایی که این مرکز انجام می‌دهد ، اطلاعاتی را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. شما می‌توانید در کنفرانس‌های سالانه‌ی این مرکز شرکت فعال داشته باشید و از طریق این سایت ، مقالات مختلفی را در زمینه‌ی انتخابات ،تکنولوژی و ... مورد مطالعه قرار دهید.